Høringssvar


Dansk Ledningsejerforum er høringspart i mange sager, der vedrører ledningsejernes interesser.

Nedenfor findes en oversigt over høringssvar fra Dansk Ledningsejerforum

 

2022
 
31. oktober 2022   Høringssvar - forslag til ny LER-bekendtgørelse
30. maj 2022   Høringssvar - forslag til "Planlægning og etablering af ladeinfrastruktur til elbiler"
2021
 
21. december 2021   Høringssvar - tre statslige anlægslovforslag
19. november 2021   Høringssvar - forslag til ny LER-lov
11. oktober 2021   Høringssvar - vejledning til terrorsikring
12. februar 2021   Høringssvar - ny LER-vejledning samt supplerende bemærkninger
- Udkast til LER-vejledning
Supplerende bemærkninger
2020
 
10. november 2020   Høringssvar - vedr. ændring af bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem LER
2019
 
16. april 2019   Høringssvar - vedr. forslag til bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem LER
2018
 

3. oktober 2018

  Høringssvar - Ledningsgrave

9. august 2018

  Høringssvar - forslag til ændring af jernbaneloven 

9. august 2018

  Høringssvar- ændring af lov om cityring (1)

9. august 2018

  Høringssvar- ændring af lov om cityring (2)
2017 
 
14. august 2017   Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere (LER2)
2016
 
18. oktober 2016   Høringssvar vedr. elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. – Lindholm 
17.oktober 2016   Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af vejloven og privatvejsloven
1. august 2016   Høringssvar vedr. forslag til lov om etablering af en ny bane til Aalborg Lufthavn med dertil hørende anlæg
2015
 
22. december 2015   Høringssvar til Banedanmark vedr. elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg
4. december 2015   Bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige veje - nyt udkast
23. november 2015   Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3
4. november 2016   Bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige veje
28. oktober 2015   Projektet Elektrificering og opgradering Fredericia- Aarhus
19. januar 2015   Lov om ændring af graveloven, teleloven og konkurrenceloven (ingen kommentarer fra DLF)
15. januar 2015   Høring over forslag til jernbane - supplerende (ingen kommentarer fra DLF)
13. januar 2015   Etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg samt dertil hørende anlæg
2014
  
22. december 2014   Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i DK
10. december 2014   Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere (LER)
2. december 2014   Henvendelse til transportudvalget om gæsteprincippet
13. november 2014   Foretræde for Folketingets Transportudvalg
11. august 2014   Lov om offentlige veje - genhøring
20. februar 2014   Lovforslag om moderne jernbane - om ændring af lov om jernbane
7. januar 2014   Jernbanestrækning København-Ringsted over Køge (ombygning m.v. af Ringsted Station)
2013
 
3. oktober 2013   Letbane Ring 3
16. januar 2013   Ændring af lov om Cityring (afgrening til Nordhavnen)
2012
 
2. oktober 2012   Lov om offentlige veje - genhøring
17. september 2012   LER - forhøjelse af betaling
9. september 2012   Kommentarer til DS 475 - endelig høring
20. februar 2012   Lov om offentlige veje
2011
 
14. december 2011   Kommentarer til DS 475 - prehøring
30. september 2011   Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje
10. januar 2011   Obligatorisk digital kommunikation 
2010
 
22. november 2010   Lov om private fællesveje (opfølgning)
16. november 2010   Lov om private fællesveje
13. august 2010   Udkast til ny bekendtgørelse om LER
14. januar 2010    Lov om private fællesveje (advokatnotat)
2009
 
3. marts 2009   Forslag til nyt koordinatsystem til opmålings-, bygge- og anlægsbranchen
2007
 
17. oktober 2007   LER-loven (ændringsforslag)
7. marts 2007   Lovforslag om Cityring
2006
 
17. oktober 2006   FOT forretningsmodel
2005
 
5. december 2005   FOT Specifikation version 3
29. juli 2005   Registrering af ledningsejere (bekendtgørese §§12-19)
31. januar 2005   Registrering af ledningsejere
2004
 
23. april 2004   LER
23. februar 2004   Bemærkninger til FOT-projektet og afrapportering af førstegangsproduktionen
15. januar 2004   Ændringsforslag til L52
12. januar 2004   Anmodning om foretræde for boligudvalget i relation til L52
2003
 
16. oktober 2003

  Lov om registrering af ledningsejere

16. juni 2003

  Lov om ledningsejerregistrering

2002
 
1. juli 2002

  Standardvilkår for ledningsarbejde m.v. i og over vej

2001
 
29. juni 2001   Standardregulativ for større ledningsarbejder m.v.
15. juni 2001   Genanvendelse af jord og restprodukter
24. april 2001   Nye anbefalinger ved introduktion af System 2000
2000
 
18. maj 2000   Indførelse af referencesystem

 

 

Cookie

Denne hjemmeside bruger cookies (også fra 3. part) til at forbedre din brugeroplevelse til statistik, huske dine indstillinger, og trafikmåling. Du accepterer det ved at klikke videre på siden. Læs mere om vores brug af cookies, herunder samt hvordan du fravælger brug af cookies.

 Læs mere her

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies